işlənmiş

işlənmiş
f. sif.
1. Çox istifadə edilmiş, çox işlənməkdən köhnəlmiş; nimdaş. İşlən- miş palaz. İşlənmiş qab. – Aylar ilə işlənmiş mahud külahı dala tərəf sürüşmüşdü. A. D.. Pərşan əlinə keçən işlənmiş süfrəni stolun üstünə salanda Rüstəm kişi acıqlandı. . M. İ..
2. Üzərində naxış qazılmış, həkk edilmiş, yaxud naxışlanmış, bəzək vurulmuş. İşlənmiş dəsmal. İşlənmiş kəmər. Zərlə işlənmiş cild. – <Çopo:> Altun dəstəkli, incə tikişlərlə işlənmiş qapıdan içəri girdim. Ç..
3. Təkmilləşdirilmiş, mükəmməlləşdirilmiş, işlənib qaydaya salınmış, düzəldilmiş. Üzərində işlənmiş əsər. // Üzərində iş aparılmış, tədqiq edilmiş, öyrənilmiş, hərtərəfli düşünülmüş. Yaxşı işlənmiş mövzu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • işləmə — 1. «İşləmək»dən f. is. 2. is. 1. İynə və s. ilə parça üzərində işlənmiş bəzək, naxış. Güləbətin işləmələr bəzi geyimlərin, araqçın, saatqabı, pul kisəsi, daraqqabı və başqa məişət şeylərinin üzərində görülür. «Azərbaycan xalq sənəti». // Həkk… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zərli — 1. sif. Zərlə bəzəkli, zərlə işlənmiş, üzərinə zər çəkilmiş, zərlə örtülmüş. Zərli parça. Zərli kağız. Zərli cild. – Dağdan gəldik ikimiz; Zərli yorğan yükümüz. (Bayatı). Taxçalarda xırda və zərli sandıqlar qoyulub, üstünə örtük çəkilmişdi. M. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büllur — is. <ər. əsli yun.> 1. Şəffaf və parlaq daş. Dağ bülluru – optikada və zərgərlikdə işlənən şəffaf rəngli mineral. 2. Xüsusi parlaqlığı və işığı sındırmaq qabiliyyəti olan əla şüşə növü. Büllur güzgü. Büllur qab. Büllur güldan. Büllur qədəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəki — 1. is. 1. Bir şeyin tərəzidə çəkilməklə müəyyənləşdirilən ağırlığı; vəzn. Taxılın çəkisi. Çəki daşı – şeyləri çəkmək üçün ağırlıq ölçüsü kimi işlədilən müəyyən ağırlıqda cisim, tərəzi daşı. <Tahir> dəmir çarpayının altında cərgə ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sajın — <rus.> Metr sisteminin tətbiqindən əvvəl işlənmiş 2,134 m ə bərabər uzunluq ölçüsü. <Qurban:> Molla əmi, yaman adamın quyusunda işləyirəm, quyu indi otuz sajından aşağı enmiş(dir). A. Ş.. <Toğrul> yüz addım keçdikdən sonra bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yeyilmək — məch. 1. Ağızda çeynəyib udulmaq, mədəyə ötürülmək. Çörək yeyilmək. Xörək yeyilmək. Yemək yeyilmək. – Mirzənin atasının evində nahar yeyilirdi. Ə. H.. 2. Yeməyə sərf edilmək; işlədilmək. Evimizdə çox şəkər yeyilir. 3. Xarici təsir nəticəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ədəbi — sif. <ər.> Ədəbiyyata aid olan. Ədəbi əsər. Ədəbi cərəyan. Ədəbi irs. Ədəbi müşavirə. Ədəbi müsabiqə. – Əlbəttə, ədəbi ənənənin mütərəqqi məziyyətlərini yaşatmaq gərəkdir və zəruridir. S. R.. Ədəbi əsər bədii təfəkkürlə bağlıdır. M. İ..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dümdü — (Qazax) işlənmiş, köhnə süpürgə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həxıx — (Lerik) gümüşlə işlənmiş boyunbağı. – Boyunbağı da deyirik, həxıx də …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ləzgioxi — (Cənubi Azərbaycan) üzəri qızıl və gümüşlə işlənmiş əsa. – Mənim bir ləzgioxim var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”